Ingatlanközvetítés, családi házak, lakások vétele, eladása Gödöllőn és környékén, illetve Pest megyében 


HÁZAK, LAKÁSOK, TELKEK VÉTELE-ELADÁSA, HÁZÉPÍTÉS KULCSRAKÉSZIG

ELADÓ INGATLANA VAN?
Töltse ki kérdőívünket >>> Kattintson IDE


 
KIEMELT AJÁNLAT
ingatlanvadász
Mogyoród
27.490.000 Ft
 
KIEMELT AJÁNLAT
ingatlanvadász
Kiskunhalas
18.890.000 Ft
 
Főoldal
 adoria
© INGATLANVADÁSZ 2007
All Rights Reserved

Megbízási szerződésünk ide kattintva letölthetőKÖZLEMÉNY

A Fővárosi Törvényszék 2018. március 29. napján kelt jogerős ítéletében megállapította, hogy az
alperes által fogyasztói szerződésben alkalmazott azon szerződési feltételek, mely szerint
"első elidegenítésre irányuló szerződéskötéskor jelen szerződés érvényessége alatt, vagy azon vevők
után, akik ez idő alatt az ingatlanra jelentkeztek, illetve ajánlatot tettek" (Megbízási szerződés -
lakossági, 2. pont);
"a Megbízóhoz közvetlenül érkező érdeklődőket, vevőket is automatikusan az Iroda általi
hirdetésekre történő jelentkezőknek, tehát az Iroda által kiközvetített vevőknek tekinti" (Megbízási
szerződés - lakossági 2. pont);
"Elképzelhető, hogy a szomszédja, munkatársa, rokona vagy barátja, illetve egy olyan veszi meg,
aki már korábban is látta, vagy aki az Ön (esetleg kirakott) táblájára, hirdetésére jelentkezik és
akkor is fizetni kell a jutalékot" (1. számú Melléklet 2. oldal);
"a megadott listán szereplő közvetítő jutaléka mértéke" (Megbízási szerződés - lakossági, 4-5.
pont);
"Ingatlan tulajdonosa másik saját ingatlanával"
"Megbízó tulajdonát képező másik saját ingatlanával"
"tulajdonos közvetlen családtagjának 1. sz. mellékletben szereplő címmel egyező ingatlanával"
(Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére, 2. pont)
érvénytelenek, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit indokolatlanul és
egyoldalúan a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével a fogyasztó hátrányára
állapítja meg, illetve arra az esetre is ellenszolgáltatás megfizetésére kötelezi a fogyasztót, ha
hiányzik az okozati összefüggés a közvetítő tevékenysége és a bekövetkezett eredmény között.
A bíróság megállapította továbbá, hogy az alperes által fogyasztói szerződésben alkalmazott
szerződési feltétel, mely szerint:
"saját maga nem hirdetheti" (Megbízási szerződés - lakossági 1. pont)
tisztességtelen és az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
A kikötés azért érvénytelen, mert a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket indokolatlanul
és egyoldalúan a fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy az ingatlanát saját maga nem
- 3 -
24.G.44.053/2017/7.
hirdetheti; nem zárható el a fogyasztó attól, hogy saját ügye elintézésében maga is közreműködjön.
A bíróság megállapította, hogy az alperes által fogyasztói szerződésben használt azon szerződési
feltétel, mely szerint:
"a 8. pontban meghatározott átalánydíj felszámítására jogosult" (Megbízási szerződés - lakossági,
2. pont); "átalánydíjazásra jogosult"
tisztességtelen és az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
A kikötés azért tisztességtelen, mert a fogyasztó felmondása esetén a ténylegesen felmerült
költségeket számba nem véve, azok szükségességét, indokoltságát és mértékét nem vizsgálva
minden esetre egységesen meghatározott összeg fizetésére kötelezi a fogyasztót, függetlenül attól,
hogy az alperesnek milyen költségei keletkeztek. A kikötés tisztességtelen, mert a feleknek a
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit indokolatlanul és egyoldalúan a fogyasztó hátrányára
állapítja meg.
A bíróság megállapította, hogy az alperes által fogyasztói szerződésben alkalmazott azon szerződési
feltétel, mely szerint:
"semmilyen körülmények között nem köteles Megbízónak elszámolni" (Megszokott közvetítési
szerződésektől eltérő, illetve fontos pontokról történő figyelemfelhívás és tájékoztatás, 8. pont)
tisztességtelen és alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
A kikötés azért tisztességtelen, mert jogszabályba ütköző módon az alperes a megbízási jogviszony
vonatkozásában nem köteles a fogyasztóinak elszámolni.
A bíróság megállapította ezen túlmenően, hogy az alperes által fogyasztói szerződésben alkalmazott
azon szerződési feltétel, mely szerint:
"Megbízói felmondás" (Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére - lakossági, 9. pont)
"Felmondás 3 hónapos" (Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére, 11. pont)
tisztességtelen és alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
A kikötés azért tisztességtelen, mert a felmondási jognak a korlátozása, kizárása nem tartós
megbízási jogviszony esetén jogviszonyba ütközik.
A bíróság megállapította továbbá, hogy az alperes által fogyasztói szerződésben alkalmazott azon
szerződési feltétel, mely szerint.
"400 napos határozott időre szól (Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére 5. pont)
"800 napos határozott tartamra szól" (Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére 11. pont)
tisztességtelen és az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
A kikötés azért tisztességtelen, mert ugyanazon szerződésben a szerződés határozott idejének
tartamáról eltérően, ellentmondásosan rendelkezik.


Kelt: Budapest, 2018. május 08.
INGATLANKULTÚRA KFT.
Első megjelenés időpontja: 2018. május 10.

 

KÖZLEMÉNY

Az Ügyészségi felülvizsgálat után indítványában az alábbiakat állapította meg

A Ptk.6:102. § (1) bekezdése alapján tisztességtelennek tartja az következő kikötéseket:

"első elidegenítésre irányuló szerződéskor jelen szerződés érvényessége alatt, vagy azon vevők után, akik ez idő alatt az ingatlanra jelentkeztek, vagy ajánlatot tettek. /Megbízási Szerződés – Lakossági 2. pont/"
"a Megbízóhoz közvetlenül érkező érdeklődőket, vevőket is automatikusan az Iroda általi hirdetésekre történő jelentkezőknek, tehát az Iroda által közvetített vevőknek tekinti" /Megbízási szerződés – lakossági, 2. pont/"
"Elképzelhető, hogy a szomszédja, munkatársa, rokona, vagy barátja, illetve egy olyan veszi meg, aki már korábban is látta, vagy aki az Ön (esetlegesen kirakott) táblájára, hirdetésére jelentkezik és akkor is kell fizetni jutalékot." /1.sz. Melléklet, 2. oldal
"a megadott listán szereplő közvetítő jutaléka kevesebb, mint a 2. pontban szereplő jutalék mértéke." /Megbízási szerződés – lakossági, 4-5. pont/"
"Ingatlan tulajdonosa másik saját ingatlanával" ; "Megbízó tulajdonát képező másik saját ingatlanával"; "tulajdonos közvetlen családtagjának 1. sz. mellékletben szereplő címmel egyező ingatlanával" /NORMÁL Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére, 2. pont/
"Megbízó vállalja, hogy saját maga nem hirdeti" /Megbízási szerződés – lakossági, 1. pont/"
"a 8.pontban meghatározott átalánydíj felszámítására jogosult" /Megbízási szerződés – lakossági, 10. pont/"
"az átalánydíjazásra jogosult"
"semmilyen körülmények között nem köteles Megbízónak elszámolni." /Megszokott közvetítési szerződésektől eltérő, ill. fontos pontokról történő kiemelt figyelemfelhívás és tájékoztatás, 8. pont/
"Megbízói felmondás" /Megbízási szerződés – lakossági, 9. pont/

A Ptk.6:107. § (2) bekezdése alapján alábbi kikötések semmisek:

"400 napos határozott időre szól" "800 napos határozott időre szól" /NORMÁL Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére, 5., és 11. pontjai/
A Ptk. 6:278. § (4) bekezdése alapján az alábbi kikötés semmis:
"Felmondás 3 hónapos" /NORMÁL Megbízási szerződés ingatlan közvetítésére, 11. pont/
A Ptk. 6:103. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:105. § (2) bekezdése alapján a fenti kikötések érvénytelenek, melynek hatálya kiterjed 2018.01.02-ig megkötött megbízásokra, tehát a fenti pontok tartalma a szerződésből eltávolításra kerültek.

 

Kelt: Budapest, 2018. március 23.


INGATLANKULTÚRA KFT.
 

Első megjelenés dátuma: 2018.04.24